Здружение на Феријалци Битола

Преспанскиот Крст во с.Подмочани

Преспанскиот Крст во с.Подмочани, дел од Преспанската убавина. Преспанскиот Крст е изграден во 2000 година по повод 2000 години од постоењето на христијанството, висок е 33 метри со што симболично се прикажани годините на Исус Христос...Крстот се наоѓа на местото викано горица кое се наоѓа 800 метри над село Подмочани и е на 900 метри надморска висина, со широко отворен поглед на целата Преспанска котлина.


црквата Свети Петар и Павле

Преспанскиот Крст во с.Подмочани