Здружение на Феријалци Битола

Контакт

Локација
Преспа бб, Ресен 7310, Р.Македонија Маршал Тито 91, Битола 7000, Р.Македонија
Телефон
Тел: 047 480 218 Моб: 075 301 600
Електронска пошта
contact@yhprespa-pretor.org.mk
zfbitola@gmail.com

Име

Електронска Пошта

Наслов

Порака