Здружение на Феријалци Битола

Брајчино

Брајчино е село во Општина Ресен во Република Македонија. Се наоѓа 6 километри од Преспанското Езеро до Баба Планина.Брајчино е едно од најпрекрасните локации во преспанскиот регион, се наоѓа под југозападниот срт на планината Баба, каде што се допира со атарот на с. Бистрица, како и со државната линија на јужниот сосед. Ова прекрасно село се наоѓа на надморска височина од 1000 метри.


Брајчино

Археолошки локалитети


Брајчино